luni, 7 noiembrie 2011

Luna Japoniei sau lecţia de supravieţuire

Sub sloganul "Ja­po­nia, după Marele Cu­tremur – o ţară mai fru­moasă şi mai pu­ternică", Am­basada Japoniei la Bu­cu­reşti organizează, în pe­rioada 1-30 noiembrie, o serie de evenimente culturale, eco­no­­mi­ce şi gastronomi­ce care să vorbească despre capacitatea uluitoare a acestei ţări de a se regenera.
Pe 11 martie, anul acesta, partea de est a Japoniei a fost lovită de un cu­tre­mur de 9 grade, urmat de un tsunami care a devastat regiunea de coastă şi a afectat centrala nu­cleară de la Fu­ku­shima. "Au trecut mai bine de opt luni de la acest dezastru. Chiar şi acum, 4.000 de oa­meni sunt încă di­s­păruţi, iar aproximativ 70.000 rămân în centrele pentru evacuaţi. Aceste opt luni au fost foarte dificile pentru Japonia, dar, în acelaşi timp, şi o perioadă în care ne-am dat seama că lumea este alături de ţara noastră. Peste 153 de po­poare şi 43 de organizaţii internaţionale, organizaţii guvernamentale şi foarte mulţi oameni simpli, din întreaga lume şi-au exprimat solidarita­tea", spunea la deschiderea manifestărilor Excelenţa Sa dl Natsuo Amemya (foto), am­bsadorul Japoniei la Bucureşti. În cadrul unei prelegeri pe tema pro­cesului de refacere a Japoniei, dl Toshiya Ueki, de la Universitatea To­hoku (de asemenea afectată de cutremur), sublinia: "Nu putem doar să aş­teptăm o catastrofă şi să încercăm să ne descurcăm. După cutremur, uni­ver­sitatea noastră a decis să se implice în proiecte de cercetare în acest do­me­niu. Organizăm un centru de excelenţă pentru reconstrucţia după de­zas­tre, însă trebuie să formăm o organizaţie internaţională de cercetare a ştiinţei dezastrelor, împreună cu alte zone care suferă de aceleaşi proble­me".
Săptămâna aceasta, Luna Japoniei continuă cu expoziţia de fotografii "Matsuri şi Kagura – pulsaţii ale inimii Japoniei" semnată de prof. Angela Hondru (la Universitatea Româno-Americană). În săptămânile următoare ne vom bucura de alte expoziţii, dar şi de spectacole de teatru tradiţional japonez, demonstraţii gastronomice (preparare sushi) şi invitaţii la ceremonia ceaiului.

Publicat de Magda Cristina Ursache in Jurnalul National din 7 noiembrie 2011

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu